3540nes.com

3540nes.com

About the blog

lorem ipsum blog

Avconv x264 - Predkosc vs Jakosc

LinuxPosted by Artur 2015-12-12 09:21:02
Parametr -crf 20
Kontroluje jakosc kodeka 264. Im nizsza tym lepsza. 0 to calkowicie bezstratna. Operator filmowy nie zauwazy roznicy przy 18 ;-)

Parametr -preset
Kontroluje prędkość i rozmiar pliku wyjściowego: ultrafast, superfast, veryfast, faster, fast, medium, slow, slower, veryslow - w kolejności szybka kodowania dużego pliku / spowolnić / małe.

Example:
avconv -i input.avi -vcodec libx264 -acodec libvo_aacenc -ar 48000 -b:a 128k output.mp4